Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất Khi nào phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài? Các trường hợp chịu thuế nhà thầu? Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất theo Thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết các trường hợp. Theo điều 1 và điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy......

Cách tính thuế nhà thầu bản quyền phần mềm nước ngoài

Cách tính thuế nhà thầu bản quyền phần mềm nước ngoài Nhập khẩu phần mềm chịu thuế nhà thầu như thế nào? Cách tính thuế nhà thầu dịch vụ phần mềm, bản quyền phần mềm khi nhập khẩu phần mềm từ công ty nước ngoài theo Thông tư 103/2014/TT-BTC. Theo khoản 1 điều 3 Nghị......

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK (dành cho trường hợp bên VN khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài), cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng. Có 3 cách......

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng Kê khai thuế nhà thầu như thế nào? Kế Toán Tân Thuế Việt xin hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng trực tuyến, nhà thầu phụ nước. Thuế TNDN nộp thay nhà thầu có được đưa vào chi......

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.     CỘNG HOÀ Xà HỘI......