Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Bạn tham khảo qua bài viết này để hiểu hơn cho dù bạn là kế toán hay chủ doanh nghiệp. Căn cứ theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm......

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ? Những lưu ý tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  Căn cứ pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp Để tìm hiểu và biết rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác, chúng ta......