Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoá, dịch vụ

Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoá, dịch vụ...

Hóa đơn điện tử Hợp pháp – Không hợp pháp

Hóa đơn điện tử Hợp pháp - Không hợp pháp...

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai từng trường hợp

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai từng trường hợp...

Các trường hợp lập hóa đơn điện tử không cần ghi nội dung cụ thể

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, có 11 trường hợp lập hóa đơn điện tử (sau đây gọi là hoá đơn) không cần có đầy đủ nội dung, cụ thể gồm: (1) Trên hóa đơn không cần có chữ ký......

Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn Giá trị gia tăng (đỏ) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xây dựng, xây lắp… Cách ghi các tiêu thức trên hóa đơn GTGT theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC. Hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in chỉ là......

Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử – GTGT

Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử, hóa đơn GTGT – những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn. Các nội dung bắt buộc phải ghi trên hóa đơn – nội dung không nhất thiết phải có trên hóa đơn theo quy định:   1. Những nội dung bắt buộc trên......

Cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết

Quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn: Hóa đơn điện tử có được sử dụng bảng kê? Cách viết hóa đơn kèm bảng kê chi tiết, mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn… Kế toán Thiên Ưng xin trích các quy định về việc đó: I. Khi nào hóa đơn được sử dụng bảng......

Hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng

Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành có bị phạt? Cách xử lý hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng? Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng......

Quy định về chữ ký trên hóa đơn GTGT, điện tử, bán hàng

Những quy định về chữ ký trên hóa đơn trên hóa đơn GTGT, điện tử, bán hàng như: Có cần phải ký sống trên hóa đơn? Chữ ký trên hóa đơn có phải ký sống không? Hóa đơn phải có chữ ký người mua hàng không? Bán hàng qua điện thoại có cần chữ ký......

Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty


Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty, mã số thuế thì những hóa đơn GTGT đã in trước đó có được sử dụng hay không? Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, chuyên địa điểm…

...

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn Giá trị gia tăng

Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, tem vé… Quy định về loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn điện tử, tự in, đặt in, quy định vê số liên hóa đơn … Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và......

Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT – Cách viết hóa đơn

Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT phải xử lý thế nào? Kê khai thuế GTGT như nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn. – Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:        ......

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT (đỏ, VAT) chi tiết: Xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2), xử lý mất hóa đơn đầu ra, cách làm báo cáo mất hóa đơn – Mức phạt mất hóa đơn … theo quy định tại điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC:   1.......

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý – Tháng

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26-A trên  phần mềm HTKK mới nhất, cách ghi các chi tiêu chi tiết như: Cột sử dụng, xoá bỏ, huỷ … Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế:   Chú ý: Khi lập báo......

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ… Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: 1. Quy định về hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu: “a) Đối với......

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất

Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng khi bán hàng hoá, dịch vụ, xây dựng, xây lắp …. theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay:   1. Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT: a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh......

Thủ tục hủy hóa đơn Giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp phải hủy hóa đơn GTGT, hồ sơ hủy hóa đơn GTGT theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.   Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như......

Cách phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn trên BC THSDHD

Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có rất nhiều bạn đang vướng mắc giữa 2 cột XÓA BỎ và HỦY hóa đơn, Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách ghi cột xóa bỏ và hủy hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 1. Phân biệt hóa đơn......

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng trường hợp, cụ thể:   Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày......

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC: Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: – Những DN mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa......

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất Khi nào phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài? Các trường hợp chịu thuế nhà thầu? Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất theo Thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết các trường hợp. Theo điều 1 và điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy......

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.