Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Thủ tục hủy hóa đơn Giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp phải hủy hóa đơn GTGT, hồ sơ hủy hóa đơn GTGT theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

 

Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

 
1. Các trường hợp hủy hóa đơn:

a. 
Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ Công ty:
– Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ:
Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

—————————————————————————-

Chú ý:  Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai:
Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT mà chưa kê khai -> Các bạn chỉ cần lập
biên bản thu hồi hóa đơn viết sai là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn.
 – Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn điều chỉnh (Không phải hủy hóa đơn)

Chi tiết: Cách xử lý hóa đơn viết sai

2. Thủ tục thông báo hủy hóa đơn:


a. Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

b. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức)
– Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

c. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d. Hồ sơ hủy hoá đơn GTGT gồm:
 
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh)

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy
      + Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn(mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
         + Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

-> Các bạn chỉ cần nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế (Còn các mẫu biểu trên các bạn tự lập và lưu tại DN để sau này giải trình).
-> Có 2 hình thức nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn như sau:

Nếu nộp trực tiếp: Các bạn lập 2 bản: 1 bản lưu tại DN, 1 bản nộp cho CQ thuế, các bạn tải mẫu về tại đây: 

Tải về tại đâyThông báo kết quả hủy hóa đơn

Nếu nộp qua mạng: Vào phần mềm HTKK làm -> Kết xuất XML rồi nộp qua mạng:

hồ sơ hủy hóa đơn GTGT

Thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT

-> Sau khi làm xong các bạn kết xuất XML, rồi nộp qua mạng (Giống như nộp Tờ khai thuế GTGT nhé)

Thời hạn nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT:

– Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

Các hình thức huỷ hoá đơn GTGT:

– Cắt góc (Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị)
– Đốt
– Xé nhỏ

(Trong các hình thức huỷ trên thì các bạn nên chọn Cắt góc, lưu ý thêm: Mỗi chi cục thuế lại yêu cầu 1 hình thức khác nhau. Nơi thì yêu xé nát và lưu tại Công ty không được cắt góc. Nơi thì hướng dẫn là Đốt. Nơi thì hướng dẫn cắt góc …)

——————————————————————————————-

 

Chúc các bạn thành công.
Công ty Kế toán Thiên Ưng: Chuyên đào tạo kế toán thực tế
—————————————————–
thủ tục huỷ hoá đơn gtgt

Chúc bạn thành công ! Những sản phẩm dịch vụ mà Lan Kế Toán cung cấp.

  • Chữ ký số
  • Hóa đơn điện tử
  • Dịch vụ giấy phép kinh doanh
  • Dịch vụ kế toán
  • Dịch vụ quyết toán thuế
  • Dịch vụ hoàn thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.