Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoá, dịch vụ

Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoá, dịch vụ

Thời điểm lập hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, vận tải, xây dựng, lắp đặt, cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình theo quy định mới nhất hiện hành.

 

Căn cứ theo điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về Thời điểm lập hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:
 

1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa:

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giaoquyền sở hữuhoặcquyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Ngày 20/11/2019 Công ty Kế toán Tân Thuế Việt có xuất hàng ra khỏi kho bán cho khách hàng -> Thì ngày hôm đó Công ty phải xuất hóa đơn điện tử (Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được).

 ————————————————————–
 

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử cung cấp dịch vụ:

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thànhviệc cung cấp dịch vụhoặcthời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin
được bán theo kỳ nhất định thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin.
     Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ
thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin với người mua.

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng khôngxuất qua websitehệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá năm (5) ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

 —————————————————————-
 

3. Thời điểm lập hóa đơn điện tử xây dựng, xây lắp:

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhàđể bán, chuyển nhượng:
    +) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử
ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
    +) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 nêu trên.

 ——————————————————————–
 

Chú ý:
– Trường hợp
giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơncho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

—————————————————————-
 

4. Thời điểm lập hóa đơn bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến:

– Đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than, thời điểm lập hóa đơn bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến căn cứ quy định khoản 1 nêu trên không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

    – Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 

—————————————————————————–
Kế toán Tân Thuế Việt chúc các bạn thành công!
 —————————————————————————–

thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ

Theo ketoanthienung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.