DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế liên hệ công tác khi cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chính cách thuế, Chi cục Thuế quận Bình Tân gửi đến người nộp thuế Danh bạ số điện thoại các Đội thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *