×

Dịch vụ kế toán

Kế toán trọn gói

2,500,000 ₫/tháng
 • Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hóa đơn
 • Cân đối thu chi
 • Lên sổ sách kế toán
 • Hạch toán chi phí
 • Đối soát hàng hóa
 • Nộp báo cáo cho cơ quan thuế
 • Tư vấn thuế kế toán
 • Số lượng hóa đơn: từ 15 hóa đơn

Báo cáo thuế - Gói 3

1,600,000 ₫/tháng
 • Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hóa đơn
 • Cân đối thu chi
 • Lên sổ sách kế toán
 • Hạch toán chi phí
 • Đối soát hàng hóa
 • Nộp báo cáo cho cơ quan thuế
 • Tư vấn thuế kế toán
 • Số lượng hóa đơn: 10 - 15

Báo cáo thuế - Gói 2

1,300,000 ₫/tháng
 • Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hóa đơn
 • Cân đối thu chi
 • Lên sổ sách kế toán
 • Hạch toán chi phí
 • Đối soát hàng hóa
 • Nộp báo cáo cho cơ quan thuế
 • Tư vấn thuế kế toán
 • Số lượng hóa đơn: 5 - 10

Báo cáo thuế - Gói 1

900,000 ₫/tháng
 • Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hóa đơn
 • Cân đối thu chi
 • Lên sổ sách kế toán
 • Hạch toán chi phí
 • Đối soát hàng hóa
 • Nộp báo cáo cho cơ quan thuế
 • Tư vấn thuế kế toán
 • Số lượng hóa đơn: 1 - 5

Giấy phép kinh doanh

Khởi đầu

950,000 ₫
 • - Soạn hồ sơ xin giấy phép kinh doanh
 • - Tư vấn ngành nghề, thuế
 • - Đại diện nhận kết quả
 • - Giao hồ sơ tận nơi
 • - Giấy phép kinh doanh
 • - Con dấu
 • - Bố cáo cổng thông tin quốc gia

Khởi nghiệp

1,550,000 ₫
 • - Soạn hồ sơ xin giấy phép kinh doanh
 • - Tư vấn ngành nghề, thuế
 • - Đại diện nhận kết quả
 • - Giao hồ sơ tận nơi
 • - Giấy phép kinh doanh
 • - Con dấu
 • - Bố cáo cổng thông tin quốc gia
 • - Kê khai thuế ban đầu
 • - Thông báo tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp

5,550,000 ₫
 • - Soạn hồ sơ xin giấy phép kinh doanh
 • - Tư vấn ngành nghề, thuế
 • - Đại diện nhận kết quả
 • - Giao hồ sơ tận nơi
 • - Giấy phép kinh doanh
 • - Con dấu
 • - Bố cáo cổng thông tin quốc gia
 • - Kê khai thuế ban đầu
 • - Thông báo tài khoản ngân hàng
 • - Chữ ký số 1 năm
 • - Hóa đơn điện tử 300 số

Trọn gói

10,500,000 ₫
 • - Soạn hồ sơ xin giấy phép kinh doanh
 • - Tư vấn ngành nghề, thuế
 • - Đại diện nhận kết quả
 • - Giao hồ sơ tận nơi
 • - Giấy phép kinh doanh
 • - Con dấu
 • - Bố cáo cổng thông tin quốc gia
 • - Kê khai thuế ban đầu
 • - Thông báo tài khoản ngân hàng
 • - Chữ ký số 3 năm
 • - Hóa đơn điện tử 300 số
 • - Kế toán 3 tháng

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử 01

200,000 ₫
 • - Miễn phí thiết kế mẫu
 • - Hỗ trợ phát hành hóa đơn
 • - Lưu trữ 10 năm
 • - Số lượng hóa đơn 150

Hóa đơn điện tử 2

500,000 ₫
 • - Miễn phí thiết kế mẫu
 • - Hỗ trợ phát hành hóa đơn
 • - Lưu trữ 10 năm
 • - Số lượng hóa đơn 300

Hóa đơn điện tử 03

750,000 ₫
 • - Miễn phí thiết kế mẫu
 • - Hỗ trợ phát hành hóa đơn
 • - Lưu trữ 10 năm
 • - Số lượng hóa đơn 500

Tư vấn miễn phí (24/7) 0906.657.659